Co je GDPR?

GDPR je zkratkou pro General Data Protection Regulation, což je označení pro nové nařízení Evropské unie deklarující práva a povinnosti za účelem ochrany osobních údajů občanů Evropské unie, které vstupuje v platnost 25. května 2018. Týká se všech společností (nejen e-shopů), které nakládají jakýmkoli způsobem s osobními daty svých klientů. Hlavním posláním GDPR je nalézt rovnováhu mezi právem jedince na soukromí a právem všech na svobodný přístup k informacím.

Pravidelná setkání GDPRlive

Společnost VIVmail.cz pořádá pravidelná setkání odborníků, která jsou zaměřena výhradně na problematiku GDPR v kontextu e-mail marketingu. Jelikož naší cílovou skupinou jsou převážně majitelé e-shopů, marketingoví ředitelé či e-mail specialisté, je ambicí těchto akcí prostřednictvím vystupujících předat publiku praktické rady a zkušenosti s implementací GDPR v souvislosti s e-commerce.

Nařízení vejde v platnost za:

Webinář GDPRlive

Na úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin pro vás připravujeme webinář, kde si s námi můžete znovu projít všechny prezentované informace týkající se GDPR v rámci e-mail marketingu. Dozvíte se informace k revizi stavu databáze, nastavení správného sběru dat v rámci akvizice, informace o souhlasech, reaktivaci kontaktů a mnoho dalšího. Cílem webináře je prohloubit znalost této problematiky a umět ji využít pro správnou implementaci GDPR.

Na webinář se může přihlásit každý se zájmem o tuto problematiku. V ceně webináře je navíc zahrnut i celý videozáznam ze svačiny GDPRlive 2.

Cena webináře je 500 Kč včetně DPH.

Slova účastníků svačiny

„Jsem velice ráda, že jsem se mohla účastnit této konference o GDPR. Velmi se mi líbil způsob, jakým byla pojata. Komentáře pana JUDr. Tomáše Nielsena a Daniela Joksche na konkrétní příklady, které se v průběhu konference řešily, byly nejen velmi poučné, ale také poukázaly na to, jak krásným a jednoduchým způsobem se dá s GDPR vypořádat.“
Klára Rubínová
AOF s.r.o.
 

O svačině

V úterý 17. 10. 2017 proběhlo ve Francouzském institutu druhé setkání zaměřené na problematiku GDPR v kontextu e‑mail marketingu. Skrze mapu procesů jsme vám blíže představili následující body:
  • Revize stavu databáze v kontextu rétoriky GDPR. Jinými slovy, jaké kontakty vyhovují a jaké ne.
  • Nastavení správného formátu sběru dat v rámci akvizice (uvítací kampaň, nákupní proces a další).
  • Pro tracking a profilování dat jsou nezbytné souhlasy, aneb GDPR jako „hra“ na účely sběru a využití dat.
  • Reaktivace kontaktů, ke kterým nejsou adekvátní souhlasy dle GDPR.
  • Příprava podkladů pro případný audit: procesní mapy jak a kam data plynou, jak jsou sbírána a za jakým účelem, kde jsou uložena, zabezpečena, zálohována a že vše je v souladu s GDPR.

Kdo na snídani kromě týmu VIVmail.cz vystoupil:

Daniel Joksch

Security Client Representative v IBM

JUDr. Tomáš Nielsen

Advokát a právník

Slova účastníků setkání

„Děkuji za možnost účastnit se semináře GDPR. I když je to téma, které je ještě ne úplně prozkoumané a jasně definované, informace na setkání byly velmi dobře prezentované na praktických příkladech. U panelistů se mi líbili, že reprezentovali velmi odlišné profesní a podnikatelské instituce.“
Ing. Tomáš Ševčík, MBA
MarketUP s.r.o.

O snídani

První GDPRlive proběhla dne 13. 6. 2017 v prostorách ČSOB – Inspirace na Jungmannově náměstí. Snídaně byla zahájena přednáškou zástupce společnosti IBM Danielem Jokschem, který v ní prezentoval své postoje a praktické rady, jak nová pravidla tohoto nařízení úspěšně implementovat a byla zakončena panelovou diskuzí za účasti níže představených odborníků.

Videozáznam a prezentaci pro vás máme volně k dispozici v části Záznam snídaně.

Kdo na snídani kromě týmu VIVmail.cz vystoupil:

Daniel Joksch

Security Client Representative v IBM

Michal Hanáček

Výkonný ředitel Pilulka.cz

JUDr. Ondřej Kmoch

Advokát a právník

Blanka Mikulová

Senior Marketer & Consultant v PFP

Filip Kopecký

CIO v ZOOT

Jan Baštýř

CTO v VIVmail.cz s.r.o.

Záznamy a materiály ze svačiny GDPRlive 17. 10. 2017

Prezentace, sestřih videa a fotogalerie

Záznamy a materiály ze snídaně GDPRlive 13. 6. 2017

Přednáška Daniela Joksche

Panelová diskuze

Prezentace, rozhovory a fotogalerie

Webinář GDPRlive 21. 11. 2017

Co získáte?

Prohloubení znalosti problematiky GDPR v e‑mail marketingu

Praktické příklady řešení implementace GDPR

Videozáznam ze svačiny GDPRlive 17. 10. 2017

Mapu procesů

Cena webináře: 500 Kč včetně DPH

Zajímá Vás více? Neváhejte nás kontaktovat.

Vice o akci: Martin Šimek, 604 325 575 , martin.simek@vivmail.cz
Více o GDPR: Lukáš Balek, 703 143 233, lukas.balek@vivmail.cz

Hlavní pořadatel

vivmailcz

Spolupořadatel

vivnetworks-logo