VIVmail.cz pro Vás pořádá pravidelná setkání odborníků
zaměřená na problematiku GDPR primárně v e-mail marketingu.
Připravujeme kompletní videozáznam série GDPRlive 2017
Snídaně: přednáška Daniela Joksche z IBM a panelová diskuze odborníků na téma "jak vnímat GDPR"
Svačina: reálné návrhy implementace GDPR nejen v kontextu e-mail marketingu doplněné o postřehy odborníků
Webinář: GDPR maximálně prakticky, včetně aktuálních zkušeností s tímto nařízením

Co je GDPR?

GDPR je zkratkou pro General Data Protection Regulation, což je označení pro nové nařízení Evropské unie deklarující práva a povinnosti za účelem ochrany osobních údajů občanů Evropské unie, které vstupuje v platnost 25. května 2018. Týká se všech společností, které nakládají jakýmkoli způsobem s osobními daty svých klientů. Primární ambicí GDPR je nalézt rovnováhu mezi právem jedince na soukromí a právem všech na svobodný přístup k informacím.

GDPRlive v roce 2017

Rok 2017 jsme zahájili snídaní GDPRlive, která nabídla nezbytné informace o nařízení doplněné o diskuzi odborníků na toto téma. Pokračovali jsme svačinou, kde jsme rozebírali jednotlivé procesy e-mail marketingu, jako uvítací kampaň či reaktivaci ve smyslu doplnění souhlasů a znění konkrétních oken. Tento rok jsme ukončili webinářem, který se k těmto zásadním, reálným ukázkám vrátil, a nabídnul na ně pohled zase z trošku jiného praktického pohledu.

Nařízení vejde v platnost za:

Snídaně | 13. 6. 2017

První setkání GDPRlive proběhlo dne 13. 6. 2017 v prostorách ČSOB – Inspirace na Jungmannově náměstí. Snídaně byla zahájena přednáškou zástupce společnosti IBM Danielem Jokschem, který prezentoval obecně sdílené postoje a praktické rady, jak nová pravidla tohoto nařízení úspěšně implementovat a byla zakončena panelovou diskuzí za účasti níže představených odborníků na téma "jak vnímat GDPR."

Kdo na snídani vystoupil:


Slova účastníků snídaně

„Děkuji za možnost účastnit se semináře GDPR. I když je to téma, které je ještě ne úplně prozkoumané a jasně definované, informace na setkání byly velmi dobře prezentované na praktických příkladech. U panelistů se mi líbili, že reprezentovali velmi odlišné profesní a podnikatelské instituce.“
Ing. Tomáš Ševčík, MBA
MarketUP s.r.o.
 

Svačina | 17. 10. 2017

V úterý 17. 10. 2017 proběhlo ve Francouzském institutu druhé setkání zaměřené na problematiku GDPR v kontextu e‑mail marketingu. Na základě naší mapy proceců jsme vám blíže představili následující body:
  • Revize stavu databáze v kontextu rétoriky GDPR. Jinými slovy, jaké kontakty vyhovují a jaké ne.
  • Nastavení správného formátu sběru dat v rámci akvizice (uvítací kampaň, nákupní proces a další).
  • Pro tracking a profilování dat jsou nezbytné souhlasy, aneb GDPR jako „hra“ na účely sběru a využití dat.
  • Reaktivace kontaktů, ke kterým nejsou adekvátní souhlasy dle GDPR.
  • Příprava podkladů pro případný audit: procesní mapy jak a kam data plynou, jak jsou sbírána a za jakým účelem, kde jsou uložena, zabezpečena, zálohována a že vše je v souladu s GDPR.

Kdo kromě týmu VIVmail.cz vystoupil:

Daniel Joksch

Security Client Representative v IBM

JUDr. Tomáš Nielsen

Advokát a právník

Slova účastníků svačiny

„Jsem velice ráda, že jsem se mohla účastnit této konference o GDPR. Velmi se mi líbil způsob, jakým byla pojata. Komentáře pana JUDr. Tomáše Nielsena a Daniela Joksche na konkrétní příklady, které se v průběhu konference řešily, byly nejen velmi poučné, ale také poukázaly na to, jak krásným a jednoduchým způsobem se dá s GDPR vypořádat.“
Klára Rubínová
AOF s.r.o.

Webinář | 21. 11. 2017

Závěrečný díl GDPRlive v roce 2017, webinář, proběhl 21. 11. 2017 od 16:00 a nabídl další praktické odpovědi na otázky, jak na implementaci GDPR nejen v kontextu e-mail marketingu. Webinář se stal pomyslnou rekapitulací všeho podstatného, co v rámci této série zaznělo. Krom toho poskytnul ty nejaktuálnější novinky a zkušenosti s tímto nařízením.

schemos_mailos_gute_kvalitos

Slova účastníků webináře

Sestřih snídaně, svačiny, webináře a ohlasy vystupujících

Svačina GDPRlive | sestřih

Webinář GDPRlive | sestřih

Snídaně GDPRlive | ohlasy vystupujících

Prezentace a fotogalerie

Snídaně GDPRlive | prezentace

Svačina GDPRlive | prezentace

Snídaně GDPRlive | fotogalerie

Svačina GDPRlive | fotogalerie

Připravujeme pro Vás
kompletní záznam série GDPRlive:

Každé slovo, které na GDPRlive zaznělo.

Mapa procesů GDPR v kontextu e-mail a affiliate marketingu.

Sleva 200 Kč na další akci GDPRlive (slevy nelze sčítat).

Balíček pustíme do světa v únoru 2018.

Připravujeme další navazující konference GDPRlive, vše upřesníme v únoru 2018.

Zajímá vás více? Neváhejte nás kontaktovat.

Vice o akci: Martin Šimek | 604 325 575 | martin.simek@vivmail.cz
Více o GDPR: Lukáš Balek | 703 143 233 | lukas.balek@vivmail.cz

Hlavní pořadatel

vivmailcz

Spolupořadatel

vivnetworks-logo